SENIORALNE WYCIECZKI 14 kwietnia 2019 
(niedziela)

NIEDZIELA PALMOWA
w Muzeum Wsi Radomskiej
Spotkanie Urząd Dzielnicy
Warszawa Rembertów
godz. 8.30
 program do pobrania 
 11 maja 2019
(sobota)

KANAŁ ELBLĄSKI

statkiem po trawie

 Odjazd sprzed Urzędu Dzielnicy  
Warszawa Rembertów
godz. 8.00

 program do pobrania
 23-24 maja 2019 
(czwartek-piątek)
 
  WIZYTA U SENIORÓW ZIEMI OPATOWSKIEJ   

Wyjazd inicjowany przez dyrektora
OPS Warszaw-Rembertów
 Odjazd sprzed Urzędu Dzielnicy  
Warszawa Rembertów
godz. 9.00
 program do pobrania
 8 czerwca 2019
(sobota)
 SZLAK KRZYŻACKI
 Odjazd sprzed Urzędu Dzielnicy  
Warszawa Rembertów
godz.8.00
 program do pobrania
 20-22 wrzesień 2019
SŁOWACKI SPISZ - BESKID SĄDECKI
 Odjazd sprzed Urzędu Dzielnicy
Warszawa Rembertów
godz.8.00
 
 program do pobrania